L 29 Delfín

L 29 Delfín je celokovový strednoplošník určený primárne pre potreby základného, pokračovacieho i bojového výcviku vojenských pilotov vo dne i v noci. Do výzbroje Československého letectva bol zavedený v roku 1961. Celkovo bolo vyrobených viac ako 3600 lietadiel.

 • rozpätie krídiel – 10,29 m
 • dĺžka lietadla – 10,81 m
 • výška chvostovej časti – 3,126 m
 • plocha krídel – 19,8
 • hmotnosť prázdneho lietadla – 2364 kg
 • maximálna vzletová hmotnosť – 3586 kg
 • maximálna rýchlosť pri zemi – 622 km/h
 • maximálna stúpavosť – 13 m/s
 • praktický dostup lietadla – 10900 m
 • zásoba paliva bez PN – 1030 litrov leteckého petroleja JET 1
 • zásoba paliva s podvesenými PN – 1330 litrov
 • dolet lietadla – 680 km
 • maximálny povolený prevádzkový násobok – +8g / -4g
Pohonná jednotka  M 701 – jednoprúdový motor s radiálnym kompresorom s   maximálnym ťahom 8,73 kN.
Lietadlo je spôsobilé vykonávať všetky akrobatické prvky.